Cách tính tiền lô nhanh và chính xác nhất

Đông Đông07-05-2024

Cách tính tiền lô là một trong những kiến thức cơ bản mà bất kỳ người chơi lô đề nào cũng cần phải nắm rõ. Việc tính toán chính xác số tiền thưởng sẽ giúp bạn kiểm soát được ngân sách và đưa ra chiến lược chơi hợp lý. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính tiền lô một cách chi tiết và dễ hiểu, bao gồm các phương pháp tính tiền cho các loại lô khác nhau như lô xiên, lô 2 số, lô 3 số, lô trượt.

Điểm lô là gì và giá trị của điểm lô

Điểm lô là đơn vị cược trong trò chơi xổ số lô đề. Mỗi điểm lô tương ứng với một số tiền nhất định do nhà đài quy định. Khi người chơi đặt cược vào một con lô, họ sẽ chọn số điểm lô muốn cược cho con lô đó.

Điểm lô là gì và giá trị của điểm lô

Giá trị của điểm lô

Giá trị của điểm lô có thể thay đổi tùy theo nhà đài và khu vực. Tuy nhiên, giá trị phổ biến nhất của điểm lô là:

 • Miền Bắc: 23.000 đồng/điểm
 • Miền Nam: 21.000 đồng/điểm

Ví dụ, nếu bạn đặt cược 1 điểm lô cho con số 12, bạn sẽ phải trả 23.000 đồng (miền Bắc) hoặc 21.000 đồng (miền Nam).

Cách tính tiền lô của các miền

Cách tính điểm lô miền Bắc

Cách tính điểm lô miền Bắc phụ thuộc vào loại lô và kết quả xổ số. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng loại lô phổ biến:

Lô 2 số:

Đánh 1 điểm:

 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn 27 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải nhất, bạn sẽ được ăn 80 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải nhì, bạn sẽ được ăn 70 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải ba, bạn sẽ được ăn 60 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải tư, bạn sẽ được ăn 50 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải năm, bạn sẽ được ăn 40 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải sáu, bạn sẽ được ăn 30 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải bảy, bạn sẽ được ăn 20 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải tám, bạn sẽ được ăn 10 lần tiền cược.

Đánh nhiều điểm:

Số tiền ăn sẽ được tính bằng số điểm cược nhân với số lần ăn tương ứng với giải thưởng.

Ví dụ:

Đánh 1 điểm lô 12 với giá trị 23.000 đồng:

Nếu con lô 12 trúng giải nhất, bạn sẽ được ăn 80 lần tiền cược, tương ứng với số tiền là 23.000 * 80 = 1.840.000 đồng.

Đánh 2 điểm lô 34 và 56 với giá trị 21.000 đồng:

Nếu con lô 34 trúng giải ba và con lô 56 không trúng, bạn sẽ được ăn 60 lần tiền cược cho con lô 34, tương ứng với số tiền là 21.000 * 60 = 1.260.000 đồng.

Lô 3 số:

Đánh 1 điểm:

 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn 900 lần tiền cược.
 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải nhất, bạn sẽ được ăn 450 lần tiền cược.
 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải nhì, bạn sẽ được ăn 300 lần tiền cược.
 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải ba, bạn sẽ được ăn 200 lần tiền cược.

Đánh nhiều điểm:

 • Số tiền ăn sẽ được tính bằng số điểm cược nhân với số lần ăn tương ứng với giải thưởng.

Lô xiên:

Cách tính:

 • Xác định số lượng xiên (số lượng con lô trong xiên).
 • Tính xác suất trúng của từng con lô.
 • Nhân các xác suất trúng lại với nhau để ra được xác suất trúng xiên.
 • Nhân xác suất trúng xiên với số tiền cược và số lần ăn tương ứng với giải thưởng để ra được số tiền ăn.

Ví dụ:

Đánh xiên 2 con lô 12 và 34 với số tiền cược 10.000 đồng:

Xác suất trúng của con lô 12 là 1/100.

Xác suất trúng của con lô 34 là 1/100.

Xác suất trúng xiên là 1/100 * 1/100 = 1/10000.

Nếu cả 2 con lô đều trúng, bạn sẽ được ăn 70 lần tiền cược.

Số tiền ăn = 1/10000 * 10.000 * 70 = 7000 đồng.  

Cách tính tiền lô của các miền

Cách tính điểm lô miền Nam 

Cách tính điểm lô miền Nam phụ thuộc vào loại lô và kết quả xổ số. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng loại lô phổ biến:

Lô 2 số:

Đánh 1 điểm:

 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn 27 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải nhất, bạn sẽ được ăn 80 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải nhì, bạn sẽ được ăn 70 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải ba, bạn sẽ được ăn 60 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải tư, bạn sẽ được ăn 50 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải năm, bạn sẽ được ăn 40 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải sáu, bạn sẽ được ăn 30 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải bảy, bạn sẽ được ăn 20 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải tám, bạn sẽ được ăn 10 lần tiền cược.

Đánh nhiều điểm:

 • Số tiền ăn sẽ được tính bằng số điểm cược nhân với số lần ăn tương ứng với giải thưởng.

Ví dụ:

Đánh 1 điểm lô 12 với giá trị 21.000 đồng:

Nếu con lô 12 trúng giải nhất, bạn sẽ được ăn 80 lần tiền cược, tương ứng với số tiền là 21.000 * 80 = 1.680.000 đồng.

Đánh 2 điểm lô 34 và 56 với giá trị 21.000 đồng:

Nếu con lô 34 trúng giải ba và con lô 56 không trúng, bạn sẽ được ăn 60 lần tiền cược cho con lô 34, tương ứng với số tiền là 21.000 * 60 = 1.260.000 đồng.

 Lô 3 số:

ánh 1 điểm:

 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn 900 lần tiền cược.
 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải nhất, bạn sẽ được ăn 450 lần tiền cược.
 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải nhì, bạn sẽ được ăn 300 lần tiền cược.
 • Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải ba, bạn sẽ được ăn 200 lần tiền cược.

Đánh nhiều điểm:

Số tiền ăn sẽ được tính bằng số điểm cược nhân với số lần ăn tương ứng với giải thưởng.

Lô xiên:

Cách tính:

 • Xác định số lượng xiên (số lượng con lô trong xiên).
 • Tính xác suất trúng của từng con lô.
 • Nhân các xác suất trúng lại với nhau để ra được xác suất trúng xiên.
 • Nhân xác suất trúng xiên với số tiền cược và số lần ăn tương ứng với giải thưởng để ra được số tiền ăn.

Ví dụ:

Đánh xiên 2 con lô 12 và 34 với số tiền cược 10.000 đồng:

Xác suất trúng của con lô 12 là 1/100.

Xác suất trúng của con lô 34 là 1/100.

Xác suất trúng xiên là 1/100 * 1/100 = 1/10000.

Nếu cả 2 con lô đều trúng, bạn sẽ được ăn 70 lần tiền cược.

Số tiền ăn = 1/10000 * 10.000 * 70 = 7000 đồng.

Cách tính tiền lô của các miền

Cách tính điểm lô miền Trung

Lô 2 số:

Đánh 1 điểm:

 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn 27 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải nhất, bạn sẽ được ăn 80 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải nhì, bạn sẽ được ăn 70 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải ba, bạn sẽ được ăn 60 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải tư, bạn sẽ được ăn 50 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải năm, bạn sẽ được ăn 40 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải sáu, bạn sẽ được ăn 30 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải bảy, bạn sẽ được ăn 20 lần tiền cược.
 • Nếu 2 số trùng khớp với 2 số cuối giải tám, bạn sẽ được ăn 10 lần tiền cược.

Đánh nhiều điểm:

Số tiền ăn sẽ được tính bằng số điểm cược nhân với số lần ăn tương ứng với giải thưởng.

Ví dụ:

Đánh 1 điểm lô 12 với giá trị 18.000 đồng:

Nếu con lô 12 trúng giải nhất, bạn sẽ được ăn 80 lần tiền cược, tương ứng với số tiền là 18.000 * 80 = 1.440.000 đồng.

Đánh 2 điểm lô 34 và 56 với giá trị 18.000 đồng:

Nếu con lô 34 trúng giải ba và con lô 56 không trúng, bạn sẽ được ăn 60 lần tiền cược cho con lô 34, tương ứng với số tiền là 18.000 * 60 = 1.080.000 đồng.

Lô 3 số:

Đánh 1 điểm:

Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn 900 lần tiền cược.

Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải nhất, bạn sẽ được ăn 450 lần tiền cược.

Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải nhì, bạn sẽ được ăn 300 lần tiền cược.

Nếu 3 số trùng khớp với 3 số cuối giải ba, bạn sẽ được ăn 200 lần tiền cược.

Đánh nhiều điểm:

Số tiền ăn sẽ được tính bằng số điểm cược nhân với số lần ăn tương ứng với giải thưởng.

Lô xiên:

Cách tính:

Xác định số lượng xiên (số lượng con lô trong xiên).

Tính xác suất trúng của từng con lô.

Nhân các xác suất trúng lại với nhau để ra được xác suất trúng xiên.

Nhân xác suất trúng xiên với số tiền cược và số lần ăn tương ứng với giải thưởng để ra được số tiền ăn.

Ví dụ:

Đánh xiên 2 con lô 12 và 34 với số tiền cược 10.000 đồng:

Xác suất trúng của con lô 12 là 1/100.

Xác suất trúng của con lô 34 là 1/100.

Xác suất trúng xiên là 1/100 * 1/100 = 1/10000.

Nếu cả 2 con lô đều trúng, bạn sẽ được ăn 70 lần tiền cược.

Số tiền ăn = 1/10000 * 10.000 * 70 = 7000 đồng.

Một số trường hợp đặc biệt khi tính điểm lô

Lô 3 càng ăn bao nhiêu tiền

Số tiền ăn cho lô 3 càng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Nhà đài: Mỗi nhà đài có tỷ lệ trả thưởng khác nhau. Ví dụ, miền Bắc thường trả thưởng lô 3 càng với tỷ lệ 1:900, trong khi miền Nam và miền Trung có tỷ lệ 1:800.
 • Số điểm cược: Số tiền ăn sẽ tăng lên theo số điểm cược.
 • Kết quả xổ số: Nếu 3 số dự đoán trùng khớp với 3 số cuối của giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn thưởng theo tỷ lệ tương ứng.

Dưới đây là bảng tóm tắt số tiền ăn cho lô 3 càng ở một số nhà đài phổ biến:

Nhà đài

Tỷ lệ trả thưởng

Số tiền ăn cho 1 điểm cược

Miền Bắc

1:900

900.000 đồng

Miền Nam

1:800

800.000 đồng

Miền Trung

1:800

800.000 đồng

Ví dụ:

Miền Bắc: Bạn đặt cược 2 điểm lô 3 càng cho con số 123. Con số này xuất hiện ở giải đặc biệt. Số tiền ăn sẽ là 2 * 900.000 = 1.800.000 đồng.

Miền Nam: Bạn đặt cược 1 điểm lô 3 càng cho con số 456. Con số này xuất hiện ở giải nhất. Số tiền ăn sẽ là 1 * 800.000 = 800.000 đồng.

Lô xiên 3 ăn bao nhiêu tiền

Số tiền ăn cho lô xiên 3 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Số nhà đài: Mỗi nhà đài có tỷ lệ trả thưởng khác nhau. Ví dụ, miền Bắc thường trả thưởng lô xiên 3 với tỷ lệ 1:43, trong khi miền Nam và miền Trung có tỷ lệ 1:80.
 • Số điểm cược: Số tiền ăn sẽ tăng lên theo số điểm cược.
 • Kết quả xổ số: Nếu cả 3 con lô trong xiên 3 đều trúng, bạn sẽ được ăn thưởng theo tỷ lệ tương ứng.

Dưới đây là bảng tóm tắt số tiền ăn cho lô xiên 3 ở một số nhà đài phổ biến:

Nhà đài

Tỷ lệ trả thưởng

Số tiền ăn cho 1 điểm cược

Miền Bắc

1:43

43.000 đồng

Miền Nam

1:80

80.000 đồng

Miền Trung

1:80

80.000 đồng

Ví dụ:

Miền Bắc: Bạn đặt cược 2 điểm lô xiên 3 cho các con số 123, 456 và 789. Cả 3 con số đều trúng giải. Số tiền ăn sẽ là 2 * 43.000 = 86.000 đồng.

Miền Nam: Bạn đặt cược 1 điểm lô xiên 3 cho các con số 123, 456 và 789. Cả 3 con số đều trúng giải. Số tiền ăn sẽ là 1 * 80.000 = 80.000 đồng.

Bao lô 3 con miền nam bao nhiêu tiền

Bao lô 3 con miền Nam, hay còn gọi là lô 3 càng, có tỷ lệ trả thưởng 1 ăn 800.

Ví dụ:

 • Đặt cược 1 điểm: Nếu bạn đặt cược 1 điểm cho con số 123 và con số này xuất hiện ở giải đặc biệt, bạn sẽ được ăn 800.000 đồng.
 • Đặt cược 2 điểm: Nếu bạn đặt cược 2 điểm cho con số 456 và con số này xuất hiện ở giải nhất, bạn sẽ được ăn 1.600.000 đồng.

mộ số trường hợp tính điểm đặc biệt

Bao lô 5 ngàn trúng bao nhiêu tiền

Số tiền bạn trúng khi bao lô 5 ngàn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Miền Bắc: Trung bình từ 23.000 đến 27.000 đồng.

Miền Trung: Trung bình từ 17.000 đến 23.000 đồng.

Miền Nam: Trung bình từ 17.000 đến 21.000 đồng.

Miền Bắc:

Lô 2 số: Tỷ lệ trả thưởng thường là 1 ăn 27 (27.000 đồng). Với bao lô 5 ngàn, bạn sẽ trúng 13.500 đồng nếu 2 số bạn chọn trùng khớp với 2 số cuối của giải.

Lô 3 số: Tỷ lệ trả thưởng thường là 1 ăn 400 (400.000 đồng). Với bao lô 5 ngàn, bạn sẽ trúng 2.000.000 đồng nếu 3 số bạn chọn trùng khớp với 3 số cuối của giải đặc biệt.

Miền Nam:

Lô 2 số: Tỷ lệ trả thưởng thường là 1 ăn 23 (23.000 đồng). Với bao lô 5 ngàn, bạn sẽ trúng 11.500 đồng nếu 2 số bạn chọn trùng khớp với 2 số cuối của giải.

Lô 3 số: Tỷ lệ trả thưởng thường là 1 ăn 350 (350.000 đồng). Với bao lô 5 ngàn, bạn sẽ trúng 1.750.000 đồng nếu 3 số bạn chọn trùng khớp với 3 số cuối của giải đặc biệt.

Miền Trung:

Bạn đặt cược 5 ngàn cho cặp số 34 và 2 số này trùng khớp với 2 số cuối của giải 8. Bạn sẽ trúng 11.500 đồng.

Bạn đặt cược 5 ngàn cho bộ số 678 và 3 số này trùng khớp với 3 số cuối của giải đặc biệt. Bạn sẽ trúng 1.750.000 đồng.

Hy vọng rằng với những hướng dẫn chi tiết trong bài viết này, bạn đã có thể nắm rõ cách tính tiền lô một cách chính xác. Hãy áp dụng những kiến thức này để tự tin tham gia chơi lô đề và gia tăng cơ hội chiến thắng cho mình.