Bắt sớ đầu đuôi miền Nam nâng cao chiến thắng

Thứ 2
15/07/2024
TP. HCM
G8: 51 - ĐB: 31
Đồng Tháp
G8: 67 - ĐB: 10
Cà Mau
G8: 19 - ĐB: 18
Chủ nhật
14/07/2024
Tiền Giang
G8: 02 - ĐB: 27
Kiên Giang
G8: 63 - ĐB: 29
Đà Lạt
G8: 74 - ĐB: 32
Thứ 7
13/07/2024
TP. HCM
G8: 83 - ĐB: 03
Long An
G8: 60 - ĐB: 27
Bình Phước
G8: 10 - ĐB: 35
Hậu Giang
G8: 58 - ĐB: 28
Thứ 6
12/07/2024
Vĩnh Long
G8: 17 - ĐB: 79
Bình Dương
G8: 31 - ĐB: 39
Trà Vinh
G8: 63 - ĐB: 05
Thứ 5
11/07/2024
Tây Ninh
G8: 37 - ĐB: 43
An Giang
G8: 54 - ĐB: 49
Bình Thuận
G8: 82 - ĐB: 49
Thứ 4
10/07/2024
Đồng Nai
G8: 53 - ĐB: 22
Cần Thơ
G8: 24 - ĐB: 61
Sóc Trăng
G8: 87 - ĐB: 10
Thứ 3
09/07/2024
Bến Tre
G8: 17 - ĐB: 93
Vũng Tàu
G8: 92 - ĐB: 13
Bạc Liêu
G8: 66 - ĐB: 36
Thứ 2
08/07/2024
TP. HCM
G8: 45 - ĐB: 18
Đồng Tháp
G8: 84 - ĐB: 60
Cà Mau
G8: 63 - ĐB: 98
Chủ nhật
07/07/2024
Tiền Giang
G8: 63 - ĐB: 34
Kiên Giang
G8: 27 - ĐB: 56
Đà Lạt
G8: 38 - ĐB: 06
Thứ 7
06/07/2024
TP. HCM
G8: 09 - ĐB: 20
Long An
G8: 92 - ĐB: 13
Bình Phước
G8: 87 - ĐB: 93
Hậu Giang
G8: 28 - ĐB: 00
Thứ 6
05/07/2024
Vĩnh Long
G8: 17 - ĐB: 62
Bình Dương
G8: 12 - ĐB: 41
Trà Vinh
G8: 49 - ĐB: 63
Thứ 5
04/07/2024
Tây Ninh
G8: 47 - ĐB: 08
An Giang
G8: 70 - ĐB: 14
Bình Thuận
G8: 66 - ĐB: 59
Thứ 4
03/07/2024
Đồng Nai
G8: 42 - ĐB: 03
Cần Thơ
G8: 96 - ĐB: 50
Sóc Trăng
G8: 37 - ĐB: 63
Thứ 3
02/07/2024
Bến Tre
G8: 66 - ĐB: 15
Vũng Tàu
G8: 15 - ĐB: 45
Bạc Liêu
G8: 76 - ĐB: 05
Thứ 2
01/07/2024
TP. HCM
G8: 51 - ĐB: 85
Đồng Tháp
G8: 62 - ĐB: 09
Cà Mau
G8: 18 - ĐB: 67
Chủ nhật
30/06/2024
Tiền Giang
G8: 84 - ĐB: 23
Kiên Giang
G8: 69 - ĐB: 01
Đà Lạt
G8: 04 - ĐB: 42
Thứ 7
29/06/2024
TP. HCM
G8: 84 - ĐB: 30
Long An
G8: 63 - ĐB: 53
Bình Phước
G8: 33 - ĐB: 37
Hậu Giang
G8: 64 - ĐB: 06
Thứ 6
28/06/2024
Vĩnh Long
G8: 61 - ĐB: 35
Bình Dương
G8: 99 - ĐB: 36
Trà Vinh
G8: 59 - ĐB: 42
Thứ 5
27/06/2024
Tây Ninh
G8: 61 - ĐB: 97
An Giang
G8: 62 - ĐB: 94
Bình Thuận
G8: 97 - ĐB: 89
Thứ 4
26/06/2024
Đồng Nai
G8: 25 - ĐB: 96
Cần Thơ
G8: 56 - ĐB: 09
Sóc Trăng
G8: 66 - ĐB: 50
Thứ 3
25/06/2024
Bến Tre
G8: 57 - ĐB: 10
Vũng Tàu
G8: 89 - ĐB: 74
Bạc Liêu
G8: 91 - ĐB: 46
Thứ 2
24/06/2024
TP. HCM
G8: 63 - ĐB: 66
Đồng Tháp
G8: 94 - ĐB: 43
Cà Mau
G8: 92 - ĐB: 38
Chủ nhật
23/06/2024
Tiền Giang
G8: 99 - ĐB: 64
Kiên Giang
G8: 41 - ĐB: 55
Đà Lạt
G8: 59 - ĐB: 23
Thứ 7
22/06/2024
TP. HCM
G8: 13 - ĐB: 91
Long An
G8: 81 - ĐB: 14
Bình Phước
G8: 45 - ĐB: 40
Hậu Giang
G8: 95 - ĐB: 59
Thứ 6
21/06/2024
Vĩnh Long
G8: 22 - ĐB: 72
Bình Dương
G8: 16 - ĐB: 66
Trà Vinh
G8: 48 - ĐB: 75
Thứ 5
20/06/2024
Tây Ninh
G8: 49 - ĐB: 74
An Giang
G8: 98 - ĐB: 43
Bình Thuận
G8: 33 - ĐB: 06
Thứ 4
19/06/2024
Đồng Nai
G8: 85 - ĐB: 62
Cần Thơ
G8: 15 - ĐB: 04
Sóc Trăng
G8: 92 - ĐB: 22
Thứ 3
18/06/2024
Bến Tre
G8: 66 - ĐB: 68
Vũng Tàu
G8: 90 - ĐB: 31
Bạc Liêu
G8: 68 - ĐB: 51
Thứ 2
17/06/2024
TP. HCM
G8: 00 - ĐB: 82
Đồng Tháp
G8: 21 - ĐB: 15
Cà Mau
G8: 10 - ĐB: 88
Chủ nhật
16/06/2024
Tiền Giang
G8: 40 - ĐB: 84
Kiên Giang
G8: 92 - ĐB: 38
Đà Lạt
G8: 20 - ĐB: 90
Thứ 7
15/06/2024
TP. HCM
G8: 61 - ĐB: 08
Long An
G8: 65 - ĐB: 49
Bình Phước
G8: 96 - ĐB: 97
Hậu Giang
G8: 29 - ĐB: 21
Thứ 6
14/06/2024
Vĩnh Long
G8: 15 - ĐB: 18
Bình Dương
G8: 91 - ĐB: 47
Trà Vinh
G8: 76 - ĐB: 76
Thứ 5
13/06/2024
Tây Ninh
G8: 70 - ĐB: 33
An Giang
G8: 40 - ĐB: 11
Bình Thuận
G8: 66 - ĐB: 32
Thứ 4
12/06/2024
Đồng Nai
G8: 68 - ĐB: 74
Cần Thơ
G8: 15 - ĐB: 60
Sóc Trăng
G8: 28 - ĐB: 99
Thứ 3
11/06/2024
Bến Tre
G8: 53 - ĐB: 48
Vũng Tàu
G8: 14 - ĐB: 20
Bạc Liêu
G8: 90 - ĐB: 21
Thứ 2
10/06/2024
TP. HCM
G8: 96 - ĐB: 37
Đồng Tháp
G8: 69 - ĐB: 88
Cà Mau
G8: 72 - ĐB: 99
Chủ nhật
09/06/2024
Tiền Giang
G8: 76 - ĐB: 88
Kiên Giang
G8: 14 - ĐB: 27
Đà Lạt
G8: 49 - ĐB: 63
Thứ 7
08/06/2024
TP. HCM
G8: 33 - ĐB: 33
Long An
G8: 89 - ĐB: 16
Bình Phước
G8: 42 - ĐB: 94
Hậu Giang
G8: 50 - ĐB: 13
Thứ 6
07/06/2024
Vĩnh Long
G8: 31 - ĐB: 72
Bình Dương
G8: 30 - ĐB: 18
Trà Vinh
G8: 17 - ĐB: 80
Thứ 5
06/06/2024
Tây Ninh
G8: 93 - ĐB: 99
An Giang
G8: 88 - ĐB: 16
Bình Thuận
G8: 00 - ĐB: 22
Thứ 4
05/06/2024
Đồng Nai
G8: 92 - ĐB: 02
Cần Thơ
G8: 41 - ĐB: 45
Sóc Trăng
G8: 53 - ĐB: 74
Thứ 3
04/06/2024
Bến Tre
G8: 74 - ĐB: 31
Vũng Tàu
G8: 95 - ĐB: 87
Bạc Liêu
G8: 43 - ĐB: 27
Thứ 2
03/06/2024
TP. HCM
G8: 18 - ĐB: 80
Đồng Tháp
G8: 99 - ĐB: 76
Cà Mau
G8: 32 - ĐB: 40
Chủ nhật
02/06/2024
Tiền Giang
G8: 19 - ĐB: 83
Kiên Giang
G8: 94 - ĐB: 84
Đà Lạt
G8: 90 - ĐB: 51
Thứ 7
01/06/2024
TP. HCM
G8: 10 - ĐB: 58
Long An
G8: 42 - ĐB: 94
Bình Phước
G8: 84 - ĐB: 51
Hậu Giang
G8: 84 - ĐB: 40
Thứ 6
31/05/2024
Vĩnh Long
G8: 37 - ĐB: 33
Bình Dương
G8: 90 - ĐB: 73
Trà Vinh
G8: 95 - ĐB: 74
Thứ 5
30/05/2024
Tây Ninh
G8: 79 - ĐB: 41
An Giang
G8: 81 - ĐB: 66
Bình Thuận
G8: 41 - ĐB: 73
Thứ 4
29/05/2024
Đồng Nai
G8: 83 - ĐB: 53
Cần Thơ
G8: 90 - ĐB: 68
Sóc Trăng
G8: 99 - ĐB: 02
Thứ 3
28/05/2024
Bến Tre
G8: 57 - ĐB: 23
Vũng Tàu
G8: 67 - ĐB: 20
Bạc Liêu
G8: 63 - ĐB: 32
Thứ 2
27/05/2024
TP. HCM
G8: 27 - ĐB: 58
Đồng Tháp
G8: 45 - ĐB: 56
Cà Mau
G8: 15 - ĐB: 38
Chủ nhật
26/05/2024
Tiền Giang
G8: 60 - ĐB: 26
Kiên Giang
G8: 40 - ĐB: 47
Đà Lạt
G8: 02 - ĐB: 46
Thứ 7
25/05/2024
TP. HCM
G8: 56 - ĐB: 36
Long An
G8: 28 - ĐB: 77
Bình Phước
G8: 29 - ĐB: 32
Hậu Giang
G8: 54 - ĐB: 64
Thứ 6
24/05/2024
Vĩnh Long
G8: 88 - ĐB: 64
Bình Dương
G8: 07 - ĐB: 24
Trà Vinh
G8: 23 - ĐB: 90
Thứ 5
23/05/2024
Tây Ninh
G8: 54 - ĐB: 86
An Giang
G8: 16 - ĐB: 89
Bình Thuận
G8: 32 - ĐB: 28
Thứ 4
22/05/2024
Đồng Nai
G8: 87 - ĐB: 09
Cần Thơ
G8: 15 - ĐB: 05
Sóc Trăng
G8: 75 - ĐB: 35
Thứ 3
21/05/2024
Bến Tre
G8: 53 - ĐB: 30
Vũng Tàu
G8: 47 - ĐB: 78
Bạc Liêu
G8: 15 - ĐB: 32
Thứ 2
20/05/2024
TP. HCM
G8: 85 - ĐB: 92
Đồng Tháp
G8: 53 - ĐB: 72
Cà Mau
G8: 65 - ĐB: 39
Chủ nhật
19/05/2024
Tiền Giang
G8: 65 - ĐB: 93
Kiên Giang
G8: 46 - ĐB: 24
Đà Lạt
G8: 30 - ĐB: 20
Thứ 7
18/05/2024
TP. HCM
G8: 18 - ĐB: 56
Long An
G8: 13 - ĐB: 47
Bình Phước
G8: 41 - ĐB: 81
Hậu Giang
G8: 39 - ĐB: 31