Thống kê nhanh Khánh Hòa cập nhật các con số chính xác, chi tiết