Thống kê nhanh Sóc Trăng cập nhật các con số chính xác, chi tiết